Välkommen till 2018 års program

 

7 oktober ska vi ha en introduktions kväll om släktforskning. Därefter ska vi starta en kurs om det finns intresse. Kom gärna på introduktionen, vet ni att ni är intresserade ändå skriv till vår mejl på hemsidan för att vara med på kursen.

 

10 november Höstmys med Janne från Gunnerske klockan 19.30.

 

Varmt välkomna

 

info@odebynsbygdegard.se

Ödebyns friskvårdsgrupp 2019