Datum Vandringsmål Typ Km Träffpunkt Tid Ledare *Anm.

2 Apr Skeppenäs LV 5 Ödebyn 18:30 Karin B

9 Apr Mon Källtegen LV Ca 4 Konsum* 18:30 Hasse O Bollsbyn

16 Apr Bräcketjärnet runt LV+M T 5,7 Konsum* 18:30 Gunilla/Conny Reservats parkering

23 Apr Låbysjön+Björndalen LV 5,3 Konsum* 18:30 Margit Låbyns gamla skola

30 Apr Svaneholm LV 6 Konsum 18:30 Valter Valborgsfirande efteråt

7 Maj Bräcke ängar LV 3 Konsum 18:30 Gunilla/conny Reservats parkering

14 Maj Kopperudstjärnet LV 6 Rudsbyn 18:30 O Kjellberg

21 Maj Gränssten LV+MT 4 Ödebyn 18:30 Christer A Vråna Malån

28 Maj Källås LV 5 Rudsbyn 18:30 Björn/Ingalill

04 Juni St. Grästjärnet LV 7,4 Konsum* 18:30 Hans Butt Lång stigning

11 Juni Ranneberget Norane LT 2,5 Konsum 18:30 Mats E

18 Juni Korset Stortjärn LV 6 Rudsbyn 18:30 Venzel T

25 Juni Tegen LV 2 Rudsbyn 18:30 Ann-Britt Röd slåttergubbe

2 Jul Högen Skäggebyn LV 4 Konsum 18:30 Valter

9 Jul Svartedal MV 4,5 Ödebyn 18:30 Christer ADalen

16 jul Hösås MV 2,5 Rudsbyn 18:30 Ann-Britt

23 Jul Ömmeln station LV 4 Konsum 18:30 Hasse O

 

28 Jul Sommarfest Kanalsim Ödebyns Bygdegård. 15:00 Medtag grillmat

 

30 Jul Lövåsed LV 5 Rudsbyn 18:30 John

6 Aug Hällemyren LV+MV 1,4 Rudsbyn 18:30 Ann-Britt

13 Aug Skräckelviken LV 3 Rudsbyn 18:30 Björn/Ingalill

20 Aug Klockarberget LV 5,2 Konsum* 18:30 Gunilla/Conny Marinan Åmål

27 Aug Byn Mo LV+MT 3 Konsum* 18:30 Karin/Ingvar O Logen

3 Sep Fjälltjärn MV 3,5 Ödebyn 18:30 Dag M Markängen

10 Sep Norane Bygdegård LV 2 Rudsbyn 18:30 John

 

6 Dec Grötfest. Ödebyns Bygdegård.19:00 Anmälan till Karin B.

 

Kontaktpersoner:Conny.S 070-377 1011 L=Lätt T=Terräng

Valter O. 070-245 9179 M=Medel V=Väg

Karin.B 070-522 1747 S=Svår

 

Välkomna att följa med! Turerna passar alla! Medtag egen fika.

 

 

 

 

Välkommen till 2018 års program

 

7 oktober ska vi ha en introduktions kväll om släktforskning. Därefter ska vi starta en kurs om det finns intresse. Kom gärna på introduktionen, vet ni att ni är intresserade ändå skriv till vår mejl på hemsidan för att vara med på kursen.

 

10 november Höstmys med Janne från Gunnerske klockan 19.30.

 

Varmt välkomna

 

info@odebynsbygdegard.se

Friskvårdsprogram 2018