23/2 Årsmöte kl.17.00

25/3 Passionsgudstjänst kl.19,00

18/4 Musikafton med "Gamla polare"

16/5 Mopedrally tillsammans med Skäggebyns bygdegård. I år är starten i Skäggebyn,

13/6 Lops Kl. 10.00

25/7 Sommarfest med kanalsim. Samling 15.00 och vi startar simma Kl.15.30. Medtag det ni vill ha att grilla, kaffe och lotter sälj på plats 

                                  

                                                             Varmt välkomna

 

      

    info@odebynsbygdegard.se

Ödebyns friskvårdsgrupp 2020