Vägbeskrivning från E18 Karlstad-Årjäng:

Tag av mot Åmål-Svanskog när du är i Rudsbyn. Efter ca 4km

tag av mot Ödebyn och efter ca 3km ser du skylten Bygdegård.


Vägbeskrivning från E45 Säffle-Ämål:

Tag av mot Svanskog. Efter ca 17km är du i Svaneholms samhälle.

Kör igenom samhället och tag av mot Årjäng-Karlstad.

Efter ca 4km tag av mot Ödebyn och efter ca 3km ser du skylten

Bygdegård.


info@odebynsbygdegard.se